Invasiva främmande arter

Gula växter i en skog under våren.

Gul skunkkalla, en invasiv växt från Nordamerika, som sprider sig i Sverige och kan orsaka omfattande skador på naturliga och ostörda miljöer. Även om det ännu inte finns några registrerade fynd i Aneby kommun, har den upptäckts i angränsande kommuner.

Växten, som kan bli mellan 30 och 150 centimeter hög, blommar vanligtvis i maj med gula blommor och kan bilda stora bestånd som konkurrerar ut all annan naturlig vegetation. Spridningen har främst skett genom dumpning av trädgårdsavfall och fröspridning.

Gul skunkkalla är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter, vilket innebär att det är förbjudet att importera, sälja, odla, transportera, använda, byta och sätta ut den i naturen.

Du som invånare uppmanas att inte plantera gul skunkkalla i din trädgård eller nära vattendrag, och att rapportera eventuella fynd i naturen. För att förhindra spridning bör bestånd av gul skunkkalla grävas bort direkt, inklusive rotstammar. Bekämpning kan göras under hela växtsäsongen, men bästa tiden är under vår och tidig sommar när plantorna fortfarande är små och innan de börjar fröa. Växtdelar bör inte läggas på trädgårdskomposten utan brännas eller slängas i brännbart på Kretsloppsgården.

Läs mer om denna arter och ta del av de andra som finns runt om i kommunen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2024