Kommunen satsar på landsbygden

Skiss för hur Vireda skola kommer se ut efter ombyggnad. Röd byggnad i trä.

Skiss av Vireda skolas kommande tillbyggnad.

Kommunen satsar på landsbygden, till skillnad från många andra.

Som beslutats tidigare ska Vireda skola byggas ut på grund av flerårig trångboddhet och ökande elevantal. Rektor Maria Stejdahl ser det som både en möjlighet och en nödvändighet. Fler och större ytor behövs i skolan och rektorsområdet som upptar Vireda skola växer och kommer förhoppningsvis att fortsätta växa.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2024