Barn och utbildningsutskottet föreslår ny gymnasiesamverkan

En stor röd byggnad framför en väg med asfalt.

Genrebild

Ett enigt Barn och utbildningsutskott föreslår kommunstyrelsen att ingå gymnasiesamverkan med Tranås, Ydre, Boxholm och Ödeshög. Det nya primära samverkansområdet skall heta Holavedens samverkansområde. Det är kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet den 17 juni.

Utifrån ny lagstiftning måste alla Sveriges kommuner teckna primära samverkansavtal med minst tre kommuner för sin gymnasieskola. Lagen trädde i kraft 2023 och förändringen ska vara på plats senast läsåret 2025/2026.

Aneby kommuns utgångspunkt inför tecknande av primärt samverkansavtal har varit att bibehålla möjligheten för Aneby kommuns elever att söka på sitt förstahandsval i de kommuner som angränsar till kommunen oavsett program. Aneby kommun eftersträvar också att få inflytande i programutbud, dimensionering utifrån de behov som vår region har samt få ett ökat samarbete kring det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) vilket skulle ge Aneby kommuns företag och verksamheter möjlighet till ökad kompetensförsörjning genom att tidigt knyta kontakt med eleverna.

Genom att ingå i ett primärt samverkansavtal, Holavedens samverkansområde kan samverkande kommuner med gemensamma krafter samarbeta kring kompetensförsörjning och gemensamt utbildningsutbud inom gymnasieskolan

Förutom primärt samverkansavtal ämnar Aneby kommun att teckna sekundära samverkansavtal med Jönköpings kommun samt Höglandets gymnasiesamverkan som innebär att ge möjlighet för Aneby kommuns elever till förstahandsval i alla de program som samverkanskommunerna erbjuder.

Kommunen ämnar även teckna primärt samverkansavtal samt sekundära samverkansavtal för vuxenutbildningen utifrån de nya reglerna i skollagen (2010:800). Samtal förs med tidigare samverkanskommuner och beslut väntas tas i kommunfullmäktige under hösten 2024.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 maj 2024