Ändrade avgifter för vård och omsorg

Två som håller händer

Från och med 1 januari 2020 ändras kostnaderna inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Avgifterna regleras englit lag vilket innebär att kommunen har rätt att ta ut avgifter för dina beviljade insatser.

Avgifterna för enstaka besök, trygghetslarm och ej återlämnade hjälpmedel är exempel på vad som har ändrats inför 2020. Högsta avgift (tidigare kallad för maxtaxa) ligger kvar på 2 089 kronor/månad. I högsta avgift ingår hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet, korttidsvistelse och kommunal hemsjukvård samt förbrukningsartiklar.

Mer om de nya avgifterna för 2020 och hur avgiftsutrymmet beräknas kan du läsa här. Öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2019