Avgifter för vård och omsorg

Avgifter för 2023.

Från och med 1 januari 2023 ändras kostnaderna inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Avgifterna regleras enligt lag vilket innebär att kommunen har rätt att ta ut avgifter för dina beviljade insatser. I lagen regleras vad kommunen får ta ut i högsta avgift (tidigare kallad för maxtaxa). Högsta avgift förändras årligen och det är kommunfullmäktige som fattar beslut om sådana förändringar.

Avgifter i socialtjänsten

Insatser via myndighetsenheten är belagda med en avgift. Hur mycket du betalar beror på dina inkomster, ditt bostadsbidrag samt den hyra du betalar för ditt boende.

Om du har ett avgiftsbeslut för 2022 får du en vägvisning om din kommande avgift 2023. Det avgiftsutrymme som redovisas på beslutet är din personliga maxkostnad för de avgifter som ingår i högkostnadsskyddet. Summan blir något uppräknad till 2023 års nivå.

Inkomstanmälan

Inkomstanmälan behöver skickas in till myndighetsenheten varje år. För dig som inte har något avgiftsbeslut för 2022 måste en individuell beräkning göras. Kontakta socialförvaltningen för mer information.

Avgift för hemtjänst

Aneby Kommun har timtaxa på omsorgsinsatser. Det innefattar både omvårdnad och serviceinsatser. Personalen kommer att anteckna utförd tid i ditt hem för dina beviljade insatser. Tvätt debiteras utifrån hur ofta hjälpen är beviljad och portionskostnad för matdistribution ingår inte i timtaxan.

Avgift för omsorg i särskilt boende

För dig som bor i särskilt boende innebär avgifterna att du betalar en omsorgsavgift per månad oavsett hur mycket insatser du har. Omsorgsavgiften ligger i nivå med maxtaxan.

  • Kostnad för matabonnemang och städartiklar ingår inte i maxtaxan.
  • Avgift för korttidsvistelse och/eller dagverksamhet.

Information om avgifter

Mer information om avgifterna och hur avgiftsutrymmet beräknas hittar du i informationsbladet nedan.

Avgifter för vård och omsorg, Aneby kommun 2023

Avgifter för 2023


Högsta avgift hemtjänst (inkluderar hemtjänst, trygghetslarm och hemsjukvård)

2 359 kronor/månad

Trygghetslarm

284 kronor/månad

Trygghetslarm installationskostnad

330 kronor

Trygghetslarm avinstallation

165 kronor

Hemsjukvård (HSL) vid enstaka besök

443 kronor/besök

Hemsjukvård (HSL) för månad

554 kronor/månad

Korttidsboende

78 kronor/dygn

Mat på korttidsboende

120 kronor/dygn

Dagrehabilitering

61 kronor/dag

Mat på dagrehabiliteringen

56 kronor /dag

Ej avbokat besök (hemsjukvård)

443 kronor

Ej återlämnat hjälpmedel

276 kronor/hämtning

Avgift matabonnemang särskilt boende (SÄBO)

3 590 kronor

Matdistribution

65 kronor/potion

Timtaxa

435 kronor/timme


Biståndshandläggare

Beslutar om bistånd gällande hemtjänst, korttidsboende, trygghetslarm, äldreboende och matdistribution.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Sociala avdelningen

Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2024