SAMSA

SAMSA illustration

Det har startats ett projekt med syftet att utveckla samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Aneby kommun för att höja den generella utbildningsnivån hos arbetssökande i kommunen. Därmed ge förutsättningar för att på sikt förbättra matchningen på arbetsmarknaden och underlätta kompetensförsörjningen.

För att bygga vidare på detta så har Aneby kommun startat upp en SAMSA (Samverkan, Aktivitet Mot Studier
& Arbete) grupp som består av medarbetare från Sociala avdelningen (SOA) och Barn och Utbildnings
avdelningen(BUA) som tillsammans med övriga myndigheter Försäkringskassan (FK) & Arbetsförmedlingen
(AF) jobbar med uppsatta mål.

SAMSA vänder sig till alla åldrar men har ett stort fokus på de mellan 16-25 år, nyanlända, personer som
uppbär försörjningsstöd och de som står utanför arbetsmarknaden. Vi vill hjälpa dom att komma närmare
fortsatta studier eller arbete. Vårt mål är att dom ska bli självförsörjande och inte vara beroende av föräldrar,
ekonomiskt bistånd eller andra bidrag.

Vi vill stötta för man ska att hitta något meningsfullt att göra på dagarna. Vi erbjuder olika insatser som kan hjälpa
till studier eller arbete i framtiden. Hos oss får man möjlighet att jobba med sig själva och reda ut vad man vill i
framtiden. Tillsammans gör vi upp en plan framåt utifrån ens behov och förutsättningar.

Titta gärna in på hemsidan www.aneby.se/samsa.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 maj 2021