Hemtjänsten i Aneby kommun får toppbetyg

Bild

Undersökningen är en nationell enkät där personer med äldreomsorg får svara på frågor om deras hemtjänst. Aneby kommun får toppbetyg jämfört med andra kommuner i Jönköpings län.

I Aneby kommun fick personer som är 65 år och äldre, som efter 30 september 2022 hade hemtjänst möjlighet att besvara enkäten. Ett exempel på en fråga är hur lätt eller svårt den äldre upplever det är att få kontakt med hemtjänstpersonalen. Resultatet av undersökningen kommer användas för att utveckla verksamheten.

På frågor som rör bemötande, trygghet och väl utförda uppgifter ligger Aneby kommun i topp tre, jämfört med resterande kommuner i Jönköpings län. Det betyder exempelvis att personal upplevs ha ett gott bemötande gentemot äldre samtidigt som de äldre känner sig trygg med personalen.

Helhetsbilden får toppbetyg

Helhetssynen handlar om hur nöjd den äldre är sammantaget med sin hemtjänst. I undersökningen har 100 procent av de svarande valt alternativet “mycket nöjd” eller “ganska nöjd”. För Jönköping län ligger samma siffra på 89 procent och för riket ligger siffran på 86 procent.

- Det är en guldstjärna till vår personal och tillhörande chefer som med stort engagemang och kunskap driver verksamheten framåt till att bli anpassad för brukarnas behov. Vi kommer använda undersökningens resultat i vårt fortsatta utvecklingsarbete inom hemtjänsten och vi är mycket glada för att vi i Aneby kan ge våra medborgare insatser av så hög kvalitet, säger Carina Andersson, socialchef Aneby kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 november 2022