Barn- och utbildningsutskottet

Kontaktuppgifter till politiker inom barn- och utbildningsutskottet.

Barn- och utbildningsutskottet

Ledamöter

Ersättare                                       

Maria Lundblom Bäckström (KD), ordförande

Caroline Wittrin (KD)

Tobias Kreuzpointner (C), vice ordförande

Inga-Lill Lindh (C)

Tommy Gustafsson (S)

Manaar Tlas (S)

Yvonne Bäckelid (M)

Sandra Bergqvist (M)

Joakim Larsson (SD)

Gerald Apsey (SD)


Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 februari 2023