Samhällsbyggnadsavdelningen

Kontaktuppgifter till tjänstemän på Samhällsbyggnadsavdelningen. Avdelningens ansvar omfattar tre olika områden,  plan- och byggverksamhet, miljö- och hälsa samt räddningstjänst. Avdelningen ansvarar även för energi- och klimatfrågor, natur- och kulturmiljövård samt infrastruktur och kollektivtrafikfrågor.

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023