Sammanträdesdagar 2024

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden

Datum för sammanträden

Sammanträdesdagar för Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden


Kommunfullmäktige
(Kl. 18:00)

Kommunstyrelsen

Samhällsbyggnadsnämnden
(Kl. 13:00)

Januari


15

24

Februari

26

5

21

Mars

25

4, 18 - 19, 25

27

April

29

 


Maj


6

22

Juni

17

3

26

Juli
Augusti


19

21

September

23

9

25

Oktober

28

14

 

November

25

4

20

December

9

2

18


Sammanträdesdagar för utskotten 2024

Sammanträdesdagar för utskotten


Allmänna utskottet (Kl. 08:15)

Barn-
och utbildningsutskottet (Kl. 08:00)

Sociala utskottet
(Kl. 08:00)

Budgetberedningen

Brottsförebyggande rådet

Januari

22

23

25

-

-

Februari

19

20

22

26

-

Mars

11

12

14

26

-

April

22

23

25

15

16

Maj

27

28

30

6, 20

-

Juni

17

18

19

-

-

Juli

-

-

-

-

-

Augusti

26

20

22

-

-

September

-

17

19

-

-

Oktober

7, 21

22

24

-

22

November

18

19

21

-

-

December

9

10

12

-

-

Medborgarmöten för seniorer

  • 22 februari
  • 27 maj
  • 23 september
  • 11 november

Anebys kommunala råd i frågor om funktionsnedsättning

  • 6 mars
  • 15 maj
  • 4 september
  • 13 november

Aneby kommun

Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2023