Arbetsmarknad

Aneby kommun erbjuder ett bra arbetsmarknadsläge med en stor mängd arbetsgivare i kommunen. Geografiskt ligger Aneby bra till för att nå en stor arbetsmarknadsregion, inkluderande såväl Jönköping som Linköping.

Det är en stor variation på företagen i Aneby kommun, där tyngdpunkten ligger på tillverkande industri. En av tre anebybor arbetar inom tillverkningsindustrin. De största företagen är Attends Healthcare (inkontinensprodukter), Hags (utrustning för lekplats- och utemiljöer), Sealed Air (förpackningar med luft och plast), Prozink (varmförzinkning), Balticum Frinab (containertillverkning), Aneby Buss & Taxi (bussbolag), Torebrings (grossistföretag) och Lövsta Trähus (småhustillverkning).

Näringsliv

Mark och lokaler, företagsbesök, nyföretagande och entreprenörskap 

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Övrigt

Näringslivsansvarig

Carina Nohrs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023