Upphandling och inköp

Upphandlingsverksamheten i Aneby kommun är en del av verksamhetsstödet och ingår som en del i Kommunserviceavdelningen.

Nytt upphandlingssystem

Aneby kommun tillsammans med övriga höglandskommuner kommer under april månad att byta upphandlingssystem. Bytet sker samtidigt hos Höglandsförbundet, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommun. Det nya upphandlingssystemet heter eSource och leverantör är Clira AB.

Observera! I en övergångsperiod kan det finnas upphandlingar aktiva i både eSource och vårt tidigare system Tendsign.

Hur du hittar upphandlingarna samt lämnar anbud

Alla upphandlingar som annonseras från Aneby kommun hittar du på nedan länk:

För att svara på upphandlingarna behöver du registrera ett kostnadsfritt konto hos Clira:

Inköpssamarbete på höglandet

För att göra det lättare för företag att göra affärer med oss samarbetar vi inom inköp- och upphandlingsområdet på höglandet genom ett affärsstrategiskt råd. På så sätt kan upphandlingsarbetet göras smidigare både för oss och för leverantörerna.

Om offentlig upphandling

Ytterligare stöd och information om offentlig upphandling finns tillgänglig hos Upphandlingsmyndigheten, vilken ger stöd och förmedlar kunskap om den offentliga upphandlingen genom utveckling av verktyg och metoder för upphandling.

Lagstöd

Upphandling sker i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, vanligen förkortad LOU. Upphandlingslagstiftningen bygger på ett EU-direktiv och beskriver hur en myndighet ska gå tillväga vid konkurrensutsättning av varu-, tjänste och entreprenadköp.

Att göra affärer med offentlig sektor

Att samverka och göra affärer med offentlig sektor kan innebära stora möjligheter för dig som är företagare. I dokumentet nedan kan du läsa om hur det går till att göra affärer med offentlig sekor.

Kommunserviceavdelningen

Fastighet, gata, park, kost, lokalvård, politisk administration, reception och växel, kommunikation, upphandling och digitalisering.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2024