Ekonomi

Kommunal ekonomi handlar precis som all annan hushållning om att göra rätt saker på rätt sätt vid rätt tidpunkt. Två viktiga dokument i kommunens verksamhet är budgeten och årsredovisningen. Budget talar om vad kommunen ska arbeta med under året och vilka pengar som tilldelats verksamheterna.

Budget

Budget talar om vad kommunen ska arbeta med under året och vilka pengar som tilldelats verksamheterna.

Årsredovisning

För att föja upp om kommunen har gjort rätt saker till rätt kostnad upprättas en årsredovisning. Årsredovisningen sammanfattar det senaste årets verksamhet och ger en helhetsbild av kommunen.

E-faktura

Du som har en internetbank kan betala dina räkningar till Aneby kommun med e-faktura.

Digital brevlåda

Om du är ansluten till en digital brevlåda kan du få dina fakturor från Aneby kommun därigenom. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om digitala brevlådor.

 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 februari 2023