Bibliotekets verksamhet regleras av bibliotekslagen. Här kan du läsa biblioteksplanen för Aneby kommun.