Samhällsbyggnadsnämnden har ansvaret för att kontrollera att gällande lagstiftning följs, bland annat på områdena miljöskydd och livsmedel. Det är miljöenheten som utför tillsyn och kontroller på samhällsbyggnadsnämndens uppdrag.

Miljöenheten

Miljö, livsmedel, hälsoskydd och lantbruk.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2024