Årsredovisning

För att föja upp om kommunen har gjort rätt saker till rätt kostnad upprättas en årsredovisning. Årsredovisningen sammanfattar det senaste årets verksamhet och ger en helhetsbild av kommunen.

Redovisningen är en sammanställd rapport som visar verksamhetens utfall, dess finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Både budgeten och årsredovisningen beslutas av kommunfullmäktige.

Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse, finansiella rapporter och revisionsberättelse, verksamhetsredovisning för kommunserviceavdelningen, barn- och utbildningsavdelningen, sociala avdelningen samt samhällsbyggnadsavdelningen.

Kontakt

 • Fakturafrågor

  Frågor avseende leverantörer, kunder och in-utbetalningar.

  0381-67 40 00

  Aneby-ekonomiservice@hoglandet.se

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

  Fakturaadress

  Box 139 | 578 23 Aneby

 • Ekonomienheten

  Övergripande ekonomifrågor för kommunen. Ekonomisk planering, budget, bokslut och årsredovisning.

  0380-461 00

  ekonomi@aneby.se

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

  Fakturaadress

  Box 139 | 578 23 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2022