Brandsäkerhet

Ett bra brandskydd i hemmet är A och O. Varje år brinner det i många hem. Det många inte tänker på är att branden kan ge väldigt tråkiga följder.

Brandsäkerhet i hemmet

Du har själv ett ansvar att med rätt kunskap och rätt utrustning undvika eller minska konsekvenserna av en brand om den bryter ut. Läs igenom vad du bör ha för brandskyddsutrustning och gå gärna en utbildning för att lära dig agera på rätt sätt.

Förvaring av brandfarliga vätskor och gaser innebär både brand och explosionsrisk om dessa inte hanteras på rätt sätt. Därför finns det begränsningar för hur mycket ett hushåll, en bostad får
ha och var det får förvaras.

En brandfilt är ett bra komplement till en brandsläckare för att släcka mindre bränder eller minska spridning av en brand som uppstått.

Tillsammans med brandvarnaren är en handbrandsläckare och brandfilt grundskyddet i din bostad. Räddningstjänsten rekommenderar att du har en 6 kg pulversläckare i hemmet som är minst A och B klassad.

Med en fungerande brandvarnare i taket ökar chanserna att du och din familj ska kunna ta er ut om det börjar brinna. En fungerande brandvarnare är en billig livförsäkring och finns att köpa i de flesta
livsmedelsbutiker, i fackhandeln, på brandredskapsfirmor och hos försäkringsbolag. 

Många bränder startar på spisen i köket. Det är lätt att glömma en spisplatta påslagen om till exempel telefonen ringer eller någon knackar på dörren. Gå aldrig från köket om något kokar på spisen. En spisvakt är en teknisk anordning som övervakar spisen och vid risk för brand antingen ska påkalla en åtgärd från omgivningen eller bryta elförsörjningen till spisen innan en brand har hunnit uppstå.

Kontakt

 • Räddningstjänsten

  Traditionell räddningstjänst, hjärtstoppslarm genom avtal med regionen, förebyggande arbete, utbildning inom brandskydd, heta arbeten och krisberedskap

  0380-461 00 

  Besöksadress

  Stigbergsvägen 11 | 578 33 Aneby

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby


  Räddningschef
  Erik Linnå

  Ställföreträdande räddningschef
  Åsa Karlsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021