Krisstöd

Vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar kallas POSOM in. POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande. POSOM arbetar med krishantering huvuduppgiften är att utföra akut krisstöd och krisbearbetning.

POSOM vid kris

Vid krishändelser som berör kommuninvånare och de som tillfälligt vistas i kommunen, kommer POSOM-gruppen att leda och samordna det psykologiska och sociala omhändertagandet av drabbade och anhöriga. POSOM-gruppen aktiveras genom SOS Alarm eller Räddningstjänsten i Aneby kommun.

Kontakt

 • Räddningstjänsten

  Traditionell räddningstjänst, hjärtstoppslarm genom avtal med regionen, förebyggande arbete, utbildning inom brandskydd, heta arbeten och krisberedskap

  0380-461 00 

  Besöksadress

  Stigbergsvägen 11 | 578 33 Aneby

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby


  Räddningschef
  Erik Linnå

  Ställföreträdande räddningschef
  Åsa Karlsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 mars 2022