Bidrag till studieförbund

I Aneby kommun vill vi uppmuntra till folkbildning och engagemang i diverse verksamheter. En viktig del i detta är samarbetet med studieförbunden.

Studieförbund kan ansöka om kommunalt bidrag. Bidraget beräknas utifrån studieförbundets redovisning av antal deltagartimmar i studiecirklar, övrig folkbildningsverksamhet, och antal kulturarrangemang för föregående års verksamhet. Ansökan ska göras senast den 30 april respektive år.

Ansökan ska innehålla:

  • Studieförbundets kontaktuppgifter, inkl org.nr samt bankgiro/plusgiro.
  • Redovisning av studieförbundets verksamhet.
  • Årsredovisning
  • Verksamhetsberättelse

Ansökan skickas till: Aneby kommun, Box 53, 578 22 Aneby. Märk kuvertet "Ansökan studieförbund", eller mail: ks@aneby.se

Sista dag för ansökan för respektive år: 30 april.

Kultur och fritid

Bibliotek, allmänkultur, lokaluthyrning, föreningsliv, sport- och fritidsanläggningar.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Kontaktperson

Kultur- och fritidschef

Gunilla Crona

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023