Vandringsleder och cykelvägar

Upplev naturen och en bit av norra Småland. Här finns något för alla, vare sig du vill vandra en hel dag, ta en kort promenad med fika, eller ge dig ut på en cykeltur.

Vägvisningsskylt på Anebyleden

Anebyleden - en del av Smålandsleden

78 km vandringsled

Anebyleden är en del av Smålandsleden och sträcker sig genom hela Aneby kommun. Leden är cirka 78 km lång och bjuder på många smultronställen med varierande landskap.

Längs med leden finns vindskydd och övernattningskojor. Foldern om Anebyleden, inklusive detaljerad karta, finns att hämta på Aneby turistbyrå. Det går också bra att beställa foldern från Turistbyrån, så skickar vi den kostnadsfritt.

Svartåleden

Promenadstråk genom Aneby

Svartåleden följer Svartåns stränder genom småstadsbebyggelse och grönområden. Turen bjuder på lokalhistoria och naturmiljöer formade under tusentals år och nya miljöer förädlade av människohänder.

Leden är cirka 7 km lång och går i lätt terräng, med undantag för den del som finns särskilt markerad på kartan. Här blir gångstigen smal och brant och ett parti måste passeras via trappor. Trevlig tur!

Målsånnaleden

Längs med samhället och Stalpet

Leden som är cirka 16 kilometer lång går på gång-och cykelvägar inne i centrum, samt i huvudsak på skogsvägar och större stigar.

Stalpet-Målsånnaleden med karta och information (PDF-fil) , 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Elljus- och motionsspår

I Furulidsområdet i Aneby, med spårcentral vid Tallbacken (SOK Anebys klubbstuga), finns ett 2,7 km långt elljusspår samt motionsspår på 2,5 km, 5 km och 10 km och MTB-spår på 18 km (kan kortas av till 9 km och 13 km).
Motionsspåren vid Tallbacken, läs mer på SOK Anebys hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Frinnaryd finns ett 2,5 km långt elljusspår.

Ralången runt

25 km cykling

En tur runt Ralången bjuder på natur- och kulturupplevelser av skiftande slag. Cykelturen är ca 25 kilometer lång, men med allt det som Ralången runt erbjuder, måste du räkna med att ha gott om tid. Turen går på belagd väg, med undantag för sträckan mellan Gåseryd och Marbäcks kyrka.

Åsens by

Vandringsleder i kulturreservatet

Välkommen till Åsens by, som visar hur en småländsk by kunde se ut kring sekelskiftet 1900. Sommaren på Åsens by, erbjuder många aktiviteter som passar både barn och vuxna. Inne i byn finns Kaffestugan med mat o fika från lokalaproducenter, utställningar, Handelsboden, våra lantrasdjur m.m.

Inom kulturreservatet finns flera markerade leder som passerar olika delar av odlingsladskapet. Utmarksleden är den längsta leden med sina 4,3 km. Inom reservatet finns det även flera kortare leder mellan 700m-1km.

Inägoleden 700 meter

Från Svinhuset går du en vandring förbi höglänta åkrar och beten upp till högsta utsikten 315 m.ö.h.

Torpleden 750 meter

På denna vandring passerar du torpet Lilla Åsaskog. Du går genom en skogsdunge som anpassas till blädningsbruk och du kan även se en återupptagen mossodling.

Hagmarksleden 1 km

Utmed denna led kan du se minnen efter närmare 1000 års odling i form av gamla odlingsrösen och fornåkrar. Du passerar de nyuppförda timmerstugorna där du kan ta en paus och grilla din medhavda korv eller fika.

Naturskogsleden 1,5 km 

Denna led går genom ett skogsområde som ursprungligen varit betesmark men vuxit igen till skog som inte rörts på 100 år. Här finns många spännande miljöer och du kanske får syn på lite vilda djur. 

Utmarksleden 4,3 km

En ca 4,3 km lång led genom skogen från Åsens by till sjön Ruppen och naturstationen. Du passerar bl.a. torpet Tutan och dess källa samt kan ta en avstickare in i naturskogen.

Anebysjön

Promenadstråk vid sjön

Anebysjön ligger tätortsnära i söder och angränsar i dag till kommunens äldsta delar (Aneby gård) och södra industriområdet. Genom sjön passerar Svartån på sin väg norrut. Fram till Anebysjön finns idag promenadvägar anlagda som förbinder den med tätorten. Ett fågeltorn är uppfört i nordöstra delen av sjön som ett led i tidigare LONA-satsning 2006-2009.

Aneby kommun har anlagt en ny väg fram till Anebysjön. Där är en flytbrygga byggd och det finns ett vindskydd med grillplats. Tanken är att åtminstone personer med ett lättare funktionshinder ska kunna ta sig fram till sjön för att fiska eller bara njuta av utsikten. I området är en mindre promenadslinga utmarkerad där man kan vandra runt och sedan ansluta tillbaka till Anebys samhälle via promenad och cykelvägar. I området ges även möjlighet för ridturer från det närliggande stallet. Udden har glesats och röjts för att skapa ett mer tilltalande och lättillgängligt utseende.

Aneby Turistbyrå

Service, vägledning och information om vad du kan göra och uppleva i Aneby kommun.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023