Du kan ansöka om insatser, antingen med stöd av Socialtjänstlagen eller Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Ansökan lämnas till ansvarig handläggare som sedan gör en utredning med utgångspunkt från varje persons behov. Därefter fattas ett beslut om bistånd eller insats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 september 2021

Kontakt