Här hittar du information om vilket stöd som finns att få för personer med missbruk och beroende. Man kan behöva stöd för egen del eller till någon annan i vår närhet.

Myndighetsenheten erbjuder stöd och hjälp, både till den som själv har ett missbruk och till anhöriga.

Socialjouren
Utanför kontorstid ansvarar socialjouren för nödsituationer i sociala ärenden som inte kan vänta till nästkommande vardag.
Det kan handla om barn och unga som far illa, våld i nära relation eller missbruk.

Socialjouren når du via larmnumret 112.

Myndighetsenheten

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023