Om SAMSA

I Aneby kommun finns en SAMSA-grupp (SAmverkan Mot Studier och Arbete). Den gruppen består av medarbetare från kommunens sociala avdelning (SOA) och Barn och utbildningsavdelningen (BUA). Efter att samtyckesblankett undertecknats samverkar vi även med andra myndigheter som tex Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, för att kunna hjälpa till fullt ut.

Är du under 25 år

SAMSA vänder sig till alla åldrar men har ett stort fokus på dig mellan 16–25 år, nyanlända, personer med försörjningsstöd och som av olika orsaker står utanför arbetsmarknaden. Vi vill hjälpa dig att komma närmare studier eller arbete och målet är att du ska bli självförsörjande.

Vi vill stötta dig att hitta något meningsfullt att göra på dagarna. Vi erbjuder olika insatser som kan hjälpa dig till studier eller arbete i framtiden. Hos oss får du möjlighet att jobba med dig själv och reda ut vad du vill i framtiden. Tillsammans gör vi upp en plan framåt utifrån dina behov och förutsättningar.

Aneby kommuns aktivitetsansvar KAA

 • När en elev på ett gymnasieprogram funderar på att avbryta studierna/avbryter studierna, är det viktigt att skolan kontaktar samordnaren på KAA. Eleven och vårdnadshavarna måste få veta vilka risker det innebär att göra avbrott och väga det mot vad skolan har att erbjuda.
 • Hålla sig informerad om hur kommunens ungdomar (16-20 år som avbrutit eller går ut gymnasiet utan fullständiga betyg) är sysselsatta.
 • Erbjuda lämpliga individuella åtgärder till de ungdomar som inte studerar på gymnasiet för att motivera dem till att påbörja eller återuppta studier.
 • Dokumentera insatserna över de ungdomar som omfattas av kommunens aktivitetsansvar.

Vi erbjuder individuellt stöd utifrån vad du vill

 • Bara prata
 • Hitta mål och motivation
 • Studie- och yrkesvägledning mot en studieform som passar just dig
 • Hjälp att komma i aktivitet och sysselsättning utifrån dina förutsättningar
 • Få kunskap om arbetsmarknaden
 • Tillträde till olika insatser som kommunen och andra myndigheter erbjuder
 • Följa med på studiebesök utifrån vad du är intresserad av
 • Stöd och hjälp i kontakt med andra myndigheter

Hur fungerar det?

Man kan själv eller med stöd av anhörig ta kontakt via kommunens växeltelefon 0380-461 00 eller maila era uppgifter till oss så kontaktar vi dig samsa@aneby.se.

Man kan även bli remitterad via sin socialsekreterare på socialförvaltningen eller andra verksamheter inom Aneby Kommun.

Vi bokar en tid för information och om du känner dig positiv till insatsen en inskrivning i verksamheten. Efter inskrivning gör vi en kartläggning och tillsammans en handlingsplan som passar dina behov och förutsättningar.

Kontakta oss

Erika Strömder
Ungdomscoach/Studie- och yrkesvägledare

Jonas Burman
Arbetsmarknadscoach

Linn Eklund
Arbetsmarknadscoach

Utöver dessa så har vi även Arbetsterapeut, SE-coach och Samverkanskoordinator i gruppen för att kunna hänvisa och hjälpa er rätt.

Aneby Lärcentrum

Besöksadress

Stigbergsvägen 12

578 33 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2024