Försäljning av fritidshus, timmerbyggnad

Typ: Timmerhus, fritidshus
Area: Cirka 110 m2
Tomt: Ingen
Byggår: 2007-2009
Byggsätt: Timmer, ytterväggar 190 x 190 mm furutimmer

Beskrivning

Aneby kommun lämnar ut en timmerbyggnad för försäljning. Timmerbyggnaden säljs i befintligt skick för nedmontering och bortforsling. I köpet ingår att platsen för byggnaden ska avstädas.

Byggnaden är cirka 110 m2 och är uppförd vid sjön Ruppen, på fastigheten Åsen 2:1 i Aneby kommun. Fastigheten ägs av Svenska Kyrkan genom Linköpings Stifts Prästlönefond. Marken för naturstationen arrenderas av kommunen. Byggnaden levererades som byggsats från EKA skog AB och uppfördes under åren 2007-2009. Byggnaden har fungerat som naturstation. Genom åren har den använts till olika ändamål i relativt begränsad omfattning. I byggnaden finns en väggmålning som visar de djur som har setts och kan ses från byggnaden. Byggnaden saknar indraget vatten, avlopp och el.

Byggnaden är en åttakantig timmerbyggnad med ett kilformat tak med en lutning om 30 grader. På grund av främst bristfällig ventilation finns svartmögelangrepp i taket. Besiktning visar att detta ska vara förhållandevis enkelt att åtgärda. Vid entrén och runt delar av byggnaden finns en gångbrygga som har börjat ruttna och som behöver rivas.

Försäljningsvillkor

Byggnaden säljs i befintligt skick. Köparen åtar sig att montera ner, forsla bort byggnaden och lämna platsen i städat skick. Köparen åtar sig att införskaffa eventuellt erforderliga tillstånd i samband med flytten av byggnaden. Byggnaden ska vara bortforslad och platsen avstädad senast 31 juli 2025. Åtagandena kommer att finnas beskrivna i köpekontraktet och förenas med viten.

Pris och anbud

Byggnaden säljs till högstbjudande.
Anbud är bindande och lämnas skriftligen med signering i e-tjänst. Sista anbudsdag är 31 maj 2024.
Vid två anbud eller flera anbud som är ekonomiskt likvärdiga väljs det anbud som Aneby kommun bedömer ge bäst förutsättningar för att uppnå villkoren för försäljningen. Bedömningen görs utifrån angivna referenser och referensobjekt. Säljaren har fri prövningsrätt i försäljningen.

Kontakt

Michael Wirestam, samhällsbyggnadschef Aneby kommun

Aneby kommun

Barn- och utbildningsavdelningen, kommunledningen, kommunserviceavdelningen, samhällsbyggnadsavdelningen och sociala avdelningen.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2024