Kommunens tekniska enhet ansvarar för skötseln av gator, parker och torg. Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i kommunen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 september 2021

Kontakt