Dricksvatten ur egen brunn

I Aneby kommun finns många permanentboende och fritidsboende som får sitt dricksvatten från egna brunnar. Det är du som brunnsägare som ansvarar för att vattnet har bra kvalitet. Då bra dricksvatten är betydelsefullt för din och familjens hälsa är det viktigt att du tar prover på vattnet och får dem analyserade, helst vart tredje år. Normalt provtar och analyserar man bakterier, kemiska ämnen och metaller. Du som har en borrad vattenbrunn bör även kontrollera radonhalten i ditt vatten.

Ska du borra ny brunn bör du anlita en certifierad brunnsborrare.

Provtagning

När du vill provta ditt vatten för att kontrollera kvaliteten behöver du ta kontakt med ett ackrediterat vattenanalyslaboratorium för att få ett pålitligt svar.

Aneby kommun erbjuder privatpersoner analys av brunnsvatten till ett reducerat pris. I år, 2024, erbjuder Aneby kommun analys från ackrediterat laboratorium till priset av en handläggningstimme. År 2024 kostar det 1043 kronor.

För att beställa besöker du receptionen på Storgatan 48 i Aneby och fyller i beställningsformuläret. Du får med dig hem en kylväska med provtagningsinstruktioner tillsammans med fyra provtagningskärl och kylklamp.

Tagna vattenprover kan lämnas i kommunhusets reception, tisdagar kl 8 – 12. Vattenproverna ska tas samma dag de lämnas in för att ge en rättvis bild av vattenkvaliteten. Efter cirka två veckor får du en analysrapport från laboratoriet.

Bra eller dåligt vatten?

Vattnets kvalité bedöms efter Livsmedelsverkets riktvärden. Om ditt prov visar tjänligt med anmärkning eller otjänligt bör du åtgärda ditt dricksvatten. Om du misstänker att väderförhållanden eller andra omständigheter har påverkat resultatet kan det vara bra att göra ett omprov innan du vidtar några ytterligare åtgärder. Hör av dig till Bygg- och milöenheten om du har frågor.

Miljöenheten

Miljö, livsmedel, hälsoskydd och lantbruk.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 mars 2024