Din krisberedskap

Som privatperson bör du se till att kunna klara dig själv under de första dygnen vid en kris, till exempel vid långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarig störning i samhället.

För att klara en krissituation på bästa sätt är det viktigt att tillgodose behovet av värme, vatten, mat och kommunikation. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt. Det finns mycket som kan hända. Till exempel transportstörningar, översvämningar, skogsbränder, it-attacker, terrorangrepp och militära konflikter. Vårt samhälle är sårbart.

Hemberedskap

Om din familj skulle bli isolerad på grund av smitta, hårt väder, långt elavbrott eller någon annan kris behöver vi också ta hand om varandra extra väl. Genom att förbereda en krislåda hemma hjälper du inte bara ditt eget hushåll, du avlastar även samhället om något skulle inträffa.

Vid en kris kommer hjälpen från samhället först att gå till dem som bäst behöver den, så de flesta måste vara beredda på att kunna klara sig själva ett tag. Den svenska regeringen anser att alla människor som inte har ett omedelbart hjälpbehov vid en allvarlig händelse, bör kunna ta ansvar för den egna försörjningen i en vecka. Men regeringen tar också hänsyn till att vi alla har olika förutsättningar, likväl som att vi alla kommer att behöva hjälpas åt. Att kunna klara sig utan samhällets hjälp i en vecka, kallas för att ha en hemberedskap.

Om du har strömavbrott, kontrollera först säkringar och jordfelsbrytare. Kolla om grannarna också har strömavbrott. Information om drift och störningar finns ofta att läsa om på EONs webbsida.

Räddningstjänsten

Traditionell räddningstjänst, hjärtstoppslarm genom avtal med regionen, förebyggande arbete, utbildning inom brandskydd, heta arbeten och krisberedskap

Besöksadress

Stigbergsvägen 11

578 33 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Övrigt

Räddningschef
Erik Linnå

Ställföreträdande räddningschef
Åsa Karlsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023