Att vara brandman i Aneby kommun

Att vara brandman i Aneby kommun innebär att du i grunden har ett annat arbete, samtidigt som du var tredje vecka har beredskap på räddningstjänsten och ska då inställa dig på brandstationen vid larm.

Du får utbildning, har beredskap och övar

För att arbeta som brandman i Aneby behöver du arbeta och bo så att du kan ta dig till brandstationen på fem minuter under dygnets alla timmar. Utbildning får du av oss, och den omfattar fyra plus tre veckor, alltså sju veckor delat på två omgångar. Under utbildningstiden så får du lön av oss. Du kommer att ha beredskap var tredje vecka, vilket innebär att du vid larm måste infinna dig på brandstationen inom fem minuter dygnet runt. Du övar också i tre timmar med din grupp varje måndag då du har beredskap. Du tjänar mellan 80.000-100.000 kronor om året.

Vi brandmän är kvinnor och män med olika bakgrunder och förmågor

Att arbeta som brandman kan vara fysiskt krävande, och du kommer att behöva genomgå vissa anställningstester. Men att arbeta som brandman är mycket mer än muskelstyrka. Andra förmågor som är minst lika viktiga är till exempel, att du är social, har förmåga att känna empati, tycker om att hjälpa andra och är en lagspelare. Räddningstjänsten behöver en blandning av personer som speglar det samhälle vi ska skydda och hjälpa. Därför behöver vi brandmän med olika bakgrund, olika åldrar, män och kvinnor, för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag på ett bra sätt.

Operativa insatser och kamratskap

Räddningstjänsten gör utryckningar vid bland annat, bränder, trafikolyckor, drunkningsolyckor, djurlivräddning, IVPA (I Väntan På Ambulans), skador orsakade av översvämning, stormskador och mycket mer. Utöver uppdraget i Aneby kommun förstärker vi också andra räddningstjänster runt om i Jönköpings län vid större händelser. Att arbeta som brandman är utvecklande och roligt. Du får en gedigen utbildning inom räddning och sjukvård och jobbar i en väl sammansvetsad grupp men god gemenskap där kamratskapen är viktigt. I början av 2019 kommer vi att flytta in i helt nybyggda lokaler. Där kommer det bland mycket annat att finnas tillgång till ett gym där du kan träna fritt.

Som brandman har du flera arbetsgivare

Alla brandmän i Aneby har en huvudarbetsgivare, och det är viktigt att du pratar med denne innan du söker anställning hos oss.

Tillåtelse att arbeta som brandman

Huvudarbetsgivaren måste ge dig tillåtelse att arbeta som brandman, och vara införstådd med att du omgående kommer att behöva lämna ditt arbete vid larm. Fördelat över ett år så har Räddningstjänsten i Aneby cirka två larm per vecka som är fördelat på dygnets alla timmar. Detta innebär att de flesta larm hamnar utanför normal arbetstid och påverkar därför normalt inte ordinarie arbete i någon större utsträckning.

Vi pratar gärna med din arbetsgivare om det finns frågetecken

På räddningstjänsten har vi även sammanställt ett antal frågor som vi vet brukar bli aktuella för huvudarbetsgivaren som har en medarbetare som vill bli brandman.

Räddningstjänsten

Traditionell räddningstjänst, hjärtstoppslarm genom avtal med regionen, förebyggande arbete, utbildning inom brandskydd, heta arbeten och krisberedskap

Besöksadress

Stigbergsvägen 11

578 33 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Övrigt

Räddningschef
Erik Linnå

Ställföreträdande räddningschef
Åsa Karlsson

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023