Kontaktfamilj och kontaktperson

Är du är intresserad av att bli kontaktfamilj eller kontaktperson? Då är du välkommen att kontakta kommunen. Din insats kan göra skillnad för livet.

Barn och ungdomar har olika behov och därför behöver kommunen kontaktfamiljer och kontaktpersoner med olika intressen, i olika åldrar och som bor både i staden och på landet. Alla är välkomna att höra av sig.

En kontaktfamilj tar emot ett barn eller ungdom i sitt hem helg eller vardag vanligtvis en eller ett par gånger i månaden.

Hur ska en kontaktfamilj vara?

Det viktigaste är att de vuxna är trygga och stabila. Både i sig själva och i sitt förhållande. Man bör också vara engagerad och intresserad av andra människor. Man måste kunna respektera andra människors bakgrund och integritet. Det är inget krav på att man har egna barn.

Alla sorters kontaktfamiljer behövs

Några önskar sig ett äldre par som kan ta på sig rollen som mor- eller farföräldrar. Andra föredrar att det finns jämnåriga barn i kontaktfamiljen. Behoven och önskemålen är många. En kontaktfamilj behöver inte kunna erbjuda barnet ett eget rum. Det viktigaste är att barnet får vara som en i familjen och känna sig välkommet.

Vilka är barnen?

Barnen är som vilka barn som helst. Det barnen behöver är fler vuxna som har tid med dem.

Hur blir man kontaktfamilj?

Börja med att göra en intresseanmälan till att bli kontaktfamilj. Sedan är ett första steg ett personligt möte eller telefonsamtal med en socialsekreterare. Då får man mer information om vad ett kontaktfamiljsuppdrag innebär. Man kan också passa på att ställa frågor. Socialsekreteraren är sedan skyldig att göra en utredning. Det görs som en trygghetsåtgärd för båda parter. Det görs alltid utdrag från socialtjänstens register samt polisens misstanke- och belastningsregister.

Hur länge pågår uppdraget?

Ett barn bor hos sin kontaktfamilj en till två helger i månaden. Oftast innebär det att barnet kommer på fredag eftermiddag och åker hem på söndag kväll. De band som knyts under den tiden behöver inte klippas av bara för att man inte längre är barnets kontaktfamilj. Var sjätte månad görs en omprövning. Då ser man efter om behovet av en kontaktfamilj finns kvar och att allt fungerar bra.

Arvode och omkostnad

När man bestämt sig för att bli kontaktfamilj åtar man sig ett uppdrag. Man blir inte anställd av socialtjänsten. Till kontaktfamiljen utgår ett skattepliktigt arvode samt en omkostnadsersättning som skall täcka de utgifter som uppstår. Att vara kontaktfamilj ger inga stora inkomster men det är heller ingen påfrestning för den egna ekonomin.

En kontaktperson ska vara en vardaglig kontakt, trygg förebild och god lyssnare för ett barn, en ungdom eller en vuxen. För att bli kontaktperson ska du vara över 18 år.

Som kontaktpersonen medverkar du till att barnet, ungdomen eller den vuxne får ett större socialt nätverk och en rikare fritid. Socialtjänstens uppdrag bestämmer omfattning av uppdraget och lämpliga aktiviteter utifrån individens behov.

Oftast sker träffarna ett par timmar varje eller varannan vecka. Exempel på aktiviteter är att följa med på olika fritidsaktiviteter, hjälp med skolarbete, social träning eller för att umgås och prata.

Vem kan bli kontaktperson?

Du behöver inte ha någon särskild yrkeskompetens för att bli kontaktperson. Du behöver däremot ha ett genuint intresse och kunna erbjuda tid för andra människor och en vilja att stimulera till en aktiv fritid samt främja sociala kontakter. Alla är välkomna att höra av sig.

Alla blivande kontaktpersoner utreds. Det görs alltid utdrag från socialtjänstens register samt polisens misstanke- och belastningsregister.

Kontaktpersoner får ett arvode och omkostnadsersättning för sitt uppdrag.

Sociala avdelningen

Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 januari 2024