Om oss

SAMSA

Aneby Kommun har startat upp en SAMSA grupp som består av medarbetare från Sociala avdelningen (SOA) och Barn och Utbildnings avdelningen (BUA) som tillsammans med övriga myndigheter Försäkringskassan (FK) & Arbetsförmedlingen (AF) jobbar med uppsatta mål.

SAMSA vänder sig till alla åldrar men har ett stort fokus på dig mellan 16-25 år, nyanlända och personer som uppbär försörjningsstöd och som står utanför arbetsmarknaden. Vi vill hjälpa dig att komma närmare fortsatta studier eller arbete. Vårt mål är att du ska bli självförsörjande och inte vara beroende av föräldrar, ekonomiskt bistånd eller andra bidrag.

Aneby kommuns aktivitetsansvar KAA

  • När en elev på ett gymnasieprogram funderar på att avbryta studierna/avbryter studierna, är det viktigt att skolan kontaktar samordnaren på KAA. Eleven och vårdnadshavarna måste få veta vilka risker det innebär att göra avbrott och väga det mot vad skolan har att erbjuda.
  • Hålla sig informerad om hur kommunens ungdomar (16-20 år som avbrutit eller går ut gymnasiet utan fullständiga betyg) är sysselsatta.
  • Erbjuda lämpliga individuella åtgärder till de ungdomar som inte studerar på gymnasiet för att motivera dem till att påbörja eller återuppta studier.
  • Dokumentera insatserna över de ungdomar som omfattas av kommunens aktivitetsansvar.

Kontakta oss

Jenny Afzelius
Ungdomscoach/Studie- och yrkesvägledare

Jonas Burman
Arbetsmarknadscoach

Linn Eklund
Arbetsmarknadscoach

Utöver dessa så har vi även Arbetsterapeut, SE-coach och Samverkanskoordinator i gruppen för att kunna hänvisa och hjälpa er rätt

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 september 2023