Korttidsplats för Äldre

Korttidsboendet på Antuna är till för dig som behöver hjälp och träning under en tidsbegränsad period eller vård vid livets slut.

Antuna

Korttidsboendet på Antuna ligger i äldreboendet Antunas lokaler i västra delen av Aneby centrum och är ett så kallat tillfälligt boende. Hit är de som behöver hjälp och träning under en tidsbegränsad period välkomna. På avdelningen finns det åtta lägenheter alla med tillgång till eget kök och dusch.

För att bli erbjuden en plats på korttidsboendet gör kommunens biståndshandläggare först en behovsbedömning. Platserna på avdelningen är till för de som på grund av skada eller sjukdom inte har någon möjlighet att vistas i sitt hem. Här finns också plats om man behöver vård i livets slut. Hur länge man vistas på avdelningen är olika för olika individer

Sociala avdelningen

Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Antuna servicehus

Särskilt boende för äldre som även erbjuder dagversamhet med olika aktiviteter varje vecka.

Besöksadress

Västerlånggatan 27-29

578 33 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023