Bostadsanpassning

Du som är funktionshindrad kan få bidrag till att anpassa ditt hem för ett självständigt liv i eget boende. Du kan få bidrag oavsett om du bor i en hyresrätt, villa eller bostadsrätt.

Ansökan och bidrag

Du kan ansöka för egen räkning eller för någon annan som bor tillsammans med dig. Du måste bo i bostaden året runt och åtgärderna måste vara absolut nödvändiga för ditt funktionshinder. Bidrag för att anpassa hemmets fasta funktioner kan vara exempelvis.

  • Installation av lyftanordning.
  • Montering av ramper vid entrén.
  • Automatisk dörröppning eller dörrstängning.
  • Byte eller utrensning av allergiframkallande material.
  • Särskild inredning och utrustning i kök och hygienrum.
  • Installation av trygghetssystem för spis så kallade spistimer.
  • Ta bort trösklar och bredda dörröppningar.
  • Montering av ledstänger och stödhandtag.

Hur får jag bostadsanpassning?

I första hand vänder du dig till din arbetsterapeut.

Bedömning av ansökan

Varje ansökan bedöms individuellt efter Boverkets regler. Det är ditt enskilda behov som avgör för vilka anpassningar du får bidrag för. I de flesta fall behöver du ett intyg av arbetsterapeut, läkare eller någon annan sakkunnig som styrker att åtgärderna behövs. Du kan inte få något bidrag för normalt bostadsunderhåll eller för lösa inventarier.

Tekniska enheten

Bostadsanpassning

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023