Hemsjukvård

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs i hemmet. Hemsjukvård är till för den som behöver hälso- och sjukvård men inte kan ta sig till vårdcentralen själv.

Du kan få hemsjukvård vid ett enstaka tillfälle, under en viss tid efter en sjukhusvistelse eller om du behöver sjukvård i hemmet under en längre period. Bor du på ett särskilt boende har du alltid rätt till insatser från hemsjukvården. Hemsjukvården är tillgänglig dygnet runt årets alla dagar.

Personal i hemsjukvården

I hemsjukvården arbetar sjuksköterskor med olika specialistkompetenser, arbetsterapeuter, sjukgymnaster samt undersköterskor. Läkarbesök i hemmet bokas efter behov.

Detta gör hemsjukvården

Du kan få hjälp med exempelvis läkemedelshantering, sårbehandling, provtagning, funktionsträning eller utprovning av hjälpmedel. Du kan också få palliativ vård i hemmet.

Stöd från hemsjukvården

I första hand vänder du dig till din vårdcentral. Om din läkare bedömer att du har behov av hemsjukvård tas en kontakt med oss. Du kan också komma i kontakt med oss via vårdplanering på sjukhus. Sedan görs ett hembesök av kommunens sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut som gör en ny bedömning och fattar beslut om inskrivning i hemsjukvård. Om du inte längre är i behov av insatser skrivs du ut ur hemsjukvården och behåller din läkarkontakt på den vårdcentral som du tillhör.

Du kan få hemsjukvård vid ett enstaka tillfälle, under en viss tid efter en sjukhusvistelse eller om du behöver sjukvård i hemmet under en längre period. Bor du på ett särskilt boende har du alltid rätt till insatser från hemsjukvården

Sociala avdelningen

Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023