Hemtjänst

Du som på grund av ålder, sjukdom eller funktionshinder inte kan klara de vardagliga sysslorna eller din personliga omvårdnad, kan få hjälp och stöd via hemtjänsten.

Insatserna kan variera från enklare hushållssysslor till omfattande personlig omvårdnad och sjukvårdsinsatser.

Ansökan om bistånd

Du kan ansöka om bistånd i form av hemtjänstsinsatser. En handläggare kontaktar dej och en utredning inleds där behoven bedöms och ett beslut om bistånd fattas.

Ditt behov och din levnadssituation

Insatserna planeras med utgångspunkt från behov och levnadssituation. De beskrivs också i en individuell genomförandeplan som upprättas i samspel mellan dig, anhöriga och närstående. Exempel på insatser som kan beviljas.

  • Enklare hushållsgöromål, som exempelvis städ, tvätt och inköp
  • Personlig omvårdnad, som exempelvis dusch och hårvård
  • Matdistribution
  • Trygghetslarm
  • Hjälp med läkemedel
  • Träning och rehabilitering

Avgifter

Insatser från hemtjänsten kan erbjudas dygnet runt och oberoende var i kommunen du bor. Insatserna är avgiftsbelagda. Aneby kommun tillämpar maxtaxa för avgifter inom hemtjänsten. Hemtjänsten i den egna bostaden utgår alltid från målsättningen att du ska kunna bo kvar så länge det är möjligt. Hjälp med läkemedel och stödstrumpor ingår inte i maxtaxan.

Ansökan och förfrågningsunderlag för att bli leverantör av hemtjänst

I självservice kan du hämta ansökningsblanketten, Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst, LOV. Samt förfrågningsunderlaget och information om revidering av LOV-ersättning enligt omsorgsprisindex 2016. Vid frågor kontaktar du socialchefen via kommunens växel.

Sociala avdelningen

Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2024