Anhörigstöd

Enligt Socialtjänstlagen ska kommunerna stötta anhöriga som stödjer eller hjälper någon närstående. Det gäller oavsett om den anhörige stödjer eller hjälper en person med funktionsvariationer, psykisk ohälsa, missbruksproblem eller äldre och barn med särskilda behov.

Vem är anhörig

Du som vårdar eller stödjer en närstående som är fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatt, äldre, långvarigt sjuk eller har missbruksproblematik, är anhörig. Anhörigstöd kan exempelvis ske till partner, förälder, barn, syskon, barnbarn, sammanboende, vän eller granne.

Stöd och insatser

Anhörigstöd kan också innebära avlastning i form av avlösning i hemmet, korttidsboende eller dagverksamhet för den som vårdas. Kontakta kommunens biståndshandläggare för mer information.

Anhöriggrupper

Kommunen kan starta anhöriggrupper där vi möts för samtal, information, erfarenhetsutbyte och gemenskap. Detta är kostnadsfritt och grupper kan startas efter behov för anhöriga i likande situationer.

Vi hjälper dig att hitta svar

Du är välkommen att kontakta våra anhörigsamordnare om du vill ha råd och stöd eller mer information

Kontakt

 • Anhörigsamordnare

  Anhörigsamordnare nås via växeln tisdag - fredag på telefontid 11-12.

  0380-461 00

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

 • Sociala avdelningen

  Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

  0380-461 00

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2021