Pågående detaljplanearbete

Planprocessen – hur går den till?

Planprocessen består av bland annat samråd och granskning. De är till för att samla in synpunkter så att planförslaget blir så genomarbetat som möjligt. Vid dessa tillfällen har du som medborgare möjlighet att komma in med synpunkter om ett planförslag berör dig.

Att ta fram en detaljplan är en lång och noggrann process som brukar ta 6-18 månader. När detaljplanen vunnit laga kraft gäller den till dess att den ändras eller upphävs. Detaljplanen är juridiskt bindande och planprocessen regleras i plan- och bygglagen.

Planer på samråd

Planer med avslutat samråd

Planer på granskning

Fjällräven 6 och del av Hillerstorp 1:75

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2023