Att tänka på inför en begravning

Vad du behöver tänka på vid ett dödsfall. När ska boupptäckningen göras och vad du gör om dödsboets tillgångar inte räcker till begravningskostnaderna.

Räcker dödsboets tillgångar till begravningen?

Vid begravning finns det ett par praktiska punkter kring ekonomin att ta ställning till. Du behöver veta vilka tillgångar som finns i dödsboet innan du tar ställning till de olika alternativen för begravning.

Vilka tillgångar kan finnas i dödsboet?

Det finns flera tillgångar som räknas in i ett dödsbo. Här följer några exempel.

  • Värde på tillgångar som fastighet, mark, bohag, bil, båt, husvagn, skoter, obligationer med mera.
  • Avtalsförsäkring, grupplivsförsäkring, begravningsförsäkring.
  • Saldo på bankkonto och betalkort.
  • Överskjutande skatt.

Att tänka på vid ett dödsfall

De tillgångar som finns i dödsboet ska i första hand gå till begravningskostnaderna. Andra viktiga åtgärder inledningsvis är att kontakta banken.

  • Kontakta banken för att spärra bankkonton.
  • Stoppa automatiska överföringar.
  • Betala inga räkningar innan bouppteckning eller dödsboanmälan är gjord.

Bouppteckning och dödsboanmälan

En bouppteckning skall göras inom tre månader efter dödsfallet. I vissa fall görs i stället en dödsboanmälan. Ett sådant fall är om den avlidnes tillgångar inte överstiger begravningskostnaden och om den avlidne saknar fast egendom eller tomträtt.

Hjälp till begravningskostnaden

Om dödsboets tillgångar inte räcker till begravningskostnaderna kan dödsboet ansöka om ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för en värdig begravning. Exempelvis för kista, urna, transport, minnespärm, en annons, bukett till kista, gravsten och begravningsentreprenörens arvode. Biståndet är högst ett halvt basbelopp, vilket för år 2021 blir summan 23 800 kronor. För ansökan kontaktar du handläggare för dödsboanmälan.

Sociala avdelningen

Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023