Dödsboanmälan

När den avlidnes tillgångar inte räcker till kan en dödsboanmälan göras. Dödsboanmälan kallas också för förenklad bouppteckning.

Vid varje dödsfall får dödsboet efter den som avlidit en bouppteckningsblankett som ska fyllas i och skickas till skattemyndigheten. En bouppteckning ska göras senast tre månader efter ett dödsfall.

Begravningskostnaderna

En bouppteckning kan ersättas av en dödsboanmälan. En förutsättning är att det inte finns någon fast egendom eller tomrätt i dödsboet och att tillgångarna inte räcker till mer än begravningen och andra utgifter med anledning av dödsfallet.

Om tillgångarna inte räcker till

Tillgångarna i boet ska i första hand användas till begravningskostnaderna. Om den avlidnes tillgångar inte räcker till begravningskostnaderna kan dödsbodelägarna ansöka om ekonomiskt bistånd till kostnaden. Man kan få bistånd upp till ett halvt basbelopp med avdrag för tillgångarna i boet. Dödsboanmälan ska göras i den kommun där den avlidne var bosatt.

Du kan ansöka om dödsboanmälan samt ekonomiskt bistånd till begravningskostnader i e-tjänsten nedan.

Skatteverkets webbplats

På Skatteverkets webbplats finns mer information om bouppteckning och dödsboanmälan. Där hittar du också blanketter som du kan använda om du själv vill göra en bouppteckning.

Sociala avdelningen

Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 mars 2024