SAMVERK Aneby

Samverk Aneby är ett forum för samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jönköpings län (Aneby vårdcentral och Psykiatriska mottagningen) och Aneby kommun gällande personer med rehabiliteringsbehov i åldern 16-65 år, som har behov av stöd från flera aktörer samtidigt och saknar egen försörjning. Ett rehabiliteringsbehov kan vara både medicinskt och socialt.

Samverk Aneby finns för att individer snabbare och mer effektivt ska få stöd, kunna bli självförsörjande och minska risken för större ohälsa. Genom en styrgrupp med chefer från alla huvudmän och en arbetsgrupp bestående av medarbetare från olika verksamheter ska verksamheterna bygga upp hållbara strukturer för samverkan. Medarbetare hos de olika parterna ska få bättre kunskap om varandras verksamheter och tillsammans arbeta fram hållbara arbetssätt som underlättar samverkan mellan organisationerna. Detta görs bland annat genom en lokal samverkansdag per termin.

Arbetet drivs av en samverkanskoordinator, omfattning 50%, som är placerad vid Arbetsmarknadsenheten, Aneby kommun. Tjänsten finansieras av Höglandets samordningsförbund. Samverkanskoordinatorn arbetar med att bygga upp strukturer för samverkan och informerar om samverkansmöjligheter. Samverkanskoordinatorn är också kontaktperson för andra myndigheter och regionen för att lotsa till rätt person inom kommunen.

Samverkanskoordinator

Eva Hertzman

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Sociala avdelningen

Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023