SAMVERK Aneby

Samverk Aneby är ett forum för samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Jönköpings län (Aneby vårdcentral och Psykiatriska mottagningen) och Aneby kommun gällande personer med rehabiliteringsbehov i åldern 16-65 år, som har behov av stöd från flera aktörer samtidigt och saknar egen försörjning. Ett rehabiliteringsbehov kan vara både medicinskt och socialt.

Samverk Aneby finns för att individer snabbare och mer effektivt ska få stöd, kunna bli självförsörjande och minska risken för större ohälsa. Genom en styrgrupp med chefer från alla huvudmän och en arbetsgrupp bestående av medarbetare från olika verksamheter ska verksamheterna bygga upp hållbara strukturer för samverkan. Medarbetare hos de olika parterna ska få bättre kunskap om varandras verksamheter och tillsammans arbeta fram hållbara arbetssätt som underlättar samverkan mellan organisationerna. Detta görs bland annat genom en lokal samverkansdag per termin.

Arbetet drivs av en samverkanskoordinator, omfattning 50%, som är placerad vid Arbetsmarknadsenheten, Aneby kommun. Tjänsten finansieras av Höglandets samordningsförbund. Samverkanskoordinatorn arbetar med att bygga upp strukturer för samverkan och informerar om samverkansmöjligheter. Samverkanskoordinatorn är också kontaktperson för andra myndigheter och regionen för att lotsa till rätt person inom kommunen.

Kontakt

 • Samverkanskoordinator

  Eva Hertzman

  0380-461 67

  eva.hertzman@aneby.se

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby


 • Sociala avdelningen

  Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

  0380-461 00

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 augusti 2023