Ekonomiskt bistånd

Om du inte kan försörja dig eller din familj kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd kallas också försörjningsstöd eller socialbidrag. Vilken hjälp du kan få beror på din ekonomi och situation.

Innan du kan få ekonomiskt bistånd måste du först undersöka alla andra möjligheter till egen försörjning. Har du till exempel pengar på banken eller aktier så måste du först använda dem. Har du någon form av inkomst räknas den av från biståndet.

Är du arbetslös måste du vara beredd att ta det arbete du eventuellt erbjuds.

Boka tid för utredning

För att ta reda på om du behöver ekonomiskt bistånd gör socialförvaltningen en utredning. Du bokar själv tid för ett besök. Du måste kunna styrka dina inkomster och utgifter, och du behöver ta med dig en del ekonomisk information till besöket.

Hur stort är biståndet och vad ska det räcka till?

Det ekonomiska biståndet är tänkt att räcka till det nödvändigaste, och baseras på den så kallade riksnormen.

Överklagan

Ett beslut om ekonomiskt bistånd kan överklagas.

Sekretess

De uppgifter du lämnar till socialförvaltningen behandlas med sekretess.

Sociala avdelningen

Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023