Beräkna biståndets storlek

Det ekonomiska biståndet ska räcka till det mest nödvändiga.

  • livsmedel och övriga hushållsutgifter,
  • hälsa och hygien,
  • kläder, skor, normala kostnader för fritid och rekreation,
  • dagstidning, telefon och TV-licens.

Du kan dessutom få försörjningsstöd till hyra, elkostnader, sjukvård och en del andra utgifter.

Läs mer om riksnormen på Socialstyrelsens webbplats,

Vilken summa du får beror på om du exempelvis har barn eller bor tillsammans med någon. Gör en provberäkning via Socialstyrelsens webb,

Sociala avdelningen

Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023