Inför ditt besök

Inför ditt besök på socialförvaltningen ska du fylla i en särskild blankett som du tar med vid besöket. Blanketten skickas hem till dig efter det att du bokat tid.

Detta ska du med dig när du kommer:

  • inkomstuppgifter för de senaste tre månaderna
  • aktuella hyresavier (både inbetalningsdel och specificerad del)
  • kopia på hyreskontrakt
  • kopia på arbetsförmedlingens besökskort om du är arbetslös
  • kopia på läkarintyg om du är sjukskriven
  • kopia på slutskattsedel
  • kopia på deklaration
  • eventuella räkningar och kvitton på aktuella utgifter
  • legitimation

Sociala avdelningen

Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023