Sekretess

Att du får ekonomiskt bistånd och är registrerad hos socialförvaltningen är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen kapitel 26.

I din personakt görs anteckningar så länge du får ekonomiskt bistånd. Självklart har du rätt att läsa dessa. Vi för dessutom in uppgifter i socialförvaltningens register. Dessa får endast användas av personal vid socialförvaltningen och i statistikuppgifter.

All personal på socialförvaltningen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig.

Sociala avdelningen

Stöd, rådgivning, vård, omsorg och rehabilitering.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2023