Askeryd förskola

Vi är en förskola med bara en avdelning men med rymliga lokaler och förskolan ligger på landsbygden i det natursköna Askeryd. Vi har närheten till skogen där vi har vår egen plats med ett eget stort vindskydd. På gården har vi våra egna odlingar som barnen och personalen sköter tillsammans. Vi arbetar med hållbar förskola där barnen får lära sig att ha ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och att barnen förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Vi jobbar mycket med att inne möter ute. Vi arbetar med att skapa hållbara relationer till varandra men även till oss själva, att tro på att man är en egen kompetent individ. I vårt värdegrundsarbete utgår vi från våra värdeord; öppenhet, utveckling och ansvar och det är en ständigt pågående arbete. Vi har ett eget bibliotek och där har vi flera böcker med berättelser som leder till samtal om värdegrunden och barnkonventionen. Biblioteket utökar vi med fler böcker efter hand som ger oss djupare kunskaper om olika ämnen.

Askeryd förskola

Förskola med verksamhet som riktar sig till barn mellan ett och fem år.

Besöksadress

Askeryd Skolan

578 93 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Övrigt

Telefonnummer

0380-465 40

Rektor

Lena Andersson Pilags

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 april 2024