Förskola

Förskoleverksamhet i Aneby kommun erbjuds alla barn mellan 1-5 år i den omfattning som behövs för föräldrarnas arbete eller studier. Dessutom erbjuds plats i förskolan för barn till den som är föräldraledig eller arbetslös med upp till 15 timmar per vecka.

Förskolans uppgift är att genom sin verksamhet erbjuda barnen omsorg, omvårdnad, fostran och att stimulera barnen till lärande. Varje barn är en unik individ. De barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver ett särskilt stöd, erbjuds verksamhet med utgångspunkt från de speciella behoven.

Förskoleverksamheten är som regel öppen vardagar. Jul-, nyårs-, och midsommarafton är verksamheten stängd.

Inskolning

Att börja i förskolan innebär en stor omställning för barnet (och vårdnadshavarna). Det är därför viktigt att barnet får vänja sig vid förskolans rutiner och lära känna barn och personal i en för barnet lagom takt. Oftast tar detta mellan en och två veckor. Under de första dagarna är barnet tillsammans med vårdnadshavaren på förskolan under kortare tid. Efter hand utökas tiden och barnet kan börja vara ensamt kvar på förskolan. Det är viktigt att ni och förskolepersonalen är lyhörda för barnet under denna period och tillsammans kommer fram till en lämplig inskolningstakt för just ert barn. Inskolning till fritidshem sker i samarbete med barnets tidigare förskola under slutet av vårterminen. För barn som inte deltagit i förskolans verksamhet kan inskolning diskuteras med respektive förskoleklass/ fritidshem.

Övergång från förskola till förskoleklass

De barn som går tid utöver allmän förskola flyttas automatiskt upp till fritidshemsplats from vecka 32 om inget underlag om uppsägning finns enligt gällande uppsägningsregler. Barn som går allmän förskola 15 timmar kommer vid övergången tillfrågas om behov av fritidshemsplats.

Förälders ledighet

Om en vårdnadshavare är ledig är huvudregeln att även barnet ska vara ledigt.

På kartan ovan hittar du var förskolor och fritidshem är placerat i kommunen.

Förskolor i Aneby kommun

Ansök om förskoleplats

Du ansöker om plats på förskola via blankett som du hittar i vår e-tjänst för förskola och fritidshem. Du kan också få hjälp med din ansökan på hos kommunens handläggare för förskola. 

Barn- och utbildningsavdelningen

Förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, Svenska för Invandrare (SFI) samt kulturskola

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023