Öppna förskolan

Om du har barn i åldern 0–6 år är du välkommen till Familjecentralens öppna förskola på Storgatan i Aneby. Här deltar du och ditt barn gemensamt och får möjlighet att träffa andra barn och vuxna

Mötesplats för barn och föräldrar

Den öppna förskolan är en mötesplats där barn tillsammans med föräldrar får möjlighet till social och pedagogisk stimulans. Verksamheten utformas gemensamt av personal och besökare och är avgiftsfri.

Öppetider öppna förskolan

Tisdagar

09.00-11.30, för barn 0–6 år Öppna förskolan

Alla som har barn i åldern 0-6 år är välkomna. Här kan du träffa andra föräldrar och utbyta erfarenheter. Barnen kan leka och pyssla och det finns enklare fika att köpa. Förmiddagen avslutas med en sångstund.

Onsdagar

09.00-11.00, för barn 0–1 år Öppna förskolan

Alla som har barn i åldern 0-1 är välkomna. Här är tempot lite lugnare och du har möjlighet att träffa andra föräldrar som du kan utbyta erfarenheter med. Det finns enklare fika att köpa. Klockan 10.00 är det sångstund.

12.30-13.30 Språkgrupp

Om du är gravid eller har barn i ålder 0-3 år och vill lära dig svenska, är du välkommen hit. Det är ett samarbete med SFI. Mer information finns på familjecentralen.

13.30-16.00, för barn 0–6 år. Öppna förskolan

Alla som har barn i åldern 0-6 år är välkomna. Kom och umgås med andra barn och föräldrar. Enklare fika finns att köpa.

Torsdagar

09.00-11.30, för barn 0–6 år. Öppna förskolan

Alla som har barn i åldern 0-6 år är välkomna. Här kan du träffa andra föräldrar och utbyta erfarenheter. Barnen kan leka och pyssla och det finns enklare fika att köpa. Förmiddagen avslutas med en sångstund.

13.30-15.30, Spädbarnsmassage

Tilll detta krävs anmälan. Kontakta öppna förskolan.

Du hittar öppna förskolan på Facebook där vi heter öppna förskolan Aneby. Här blir du informerad om vad som sker på öppna förskolan och om det blir några ändringar.

Om du undrar över något kan du kontakta oss genom informationen nedan. Du hittar även öppna förskolan på Facebook, där blir du informerad om vad som sker i vår verksamhet och om det blir några ändringar.


Barn- och utbildningsavdelningen

Förskola, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning, Svenska för Invandrare (SFI) samt kulturskola

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Öppna förskolan

Familjecentralen är en mötesplats. Här finns öppna förskolan för föräldrar med barn som är mellan noll och sex år.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Övrigt

Ingången till Familjecentralen är vid  parkeringen Storgatan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2024