Vireda förskola

Vireda Förskola är en landsbygdsförskola med närhet till skog och natur. På förskolan finns två avdelningar -Smultronet för de äldre barnen 3-5 år och Hallonet för de yngre barnen 1-3 år.

På Vireda Förskola erbjuder vi en inspirerande och kreativ lärmiljö där vi tar tillvara på naturen och ser den som en betydelsefull del i vår undervisning. Naturen bjuder på fantastiska möjligheter där vi får upptäcka, utforska och lära tillsammans. Vi tror på det kompetenta barnet och vi vill att barnen ska känna en stor tillit till sin egna förmåga. Vi planerar vår undervisning utifrån barnens intresse och nyfikenhet och vi arbetar projektinriktat.

Våra värdeord är Samarbete, Vänlighet, Ansvar och Respekt och dessa värdeord är levande och synliga i vår verksamhet. Vi tar tillsammans ansvar på förskolan hur vi är mot varandra och för vår miljö. Vi är hjälpsamma och samarbetar med varandra på olika sätt. Vi är vänliga mot varandra och vi visar varandra respekt. Vi är alla olika och olikheter berikar vår förskola.

Vireda förskola

Förskola med verksamhet som riktar sig till barn mellan ett och fem år.

 

Telefonnummer Vireda förskolas avdelningar

0380-465 90 Hallonet

0380-465 94 Smultronet

Besöksadress

Vireda Skola 2

578 92 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Övrigt

Rektor

Maria Stejdahl

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 april 2024