Snö, halka och sandning

Aneby kommun och fastighetsägarna har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning. Aneby kommun röjer körbanor och cykelbanor inom detaljplanelagda områden, med undantag för privata gator och statliga vägar. För att klara detta har kommunen anlitat underentreprenörer för vissa områden.

Viktig information om snöröjning

Snö från tomter får inte läggas ut på gatan, utan ska tas om hand på tomtmark.

Om det snöar tillexempel 4 centimeter per snöfall packas snön på gatorna, vilket inte går att förhindra. Detta innebär att vid mildväder bildas snömodd som kan orsaka vallar vid infarter och staket vid plogning. För statliga vägar gäller andra kriterier.

Genom en depositionsavgift på 20 kronor kan du hämta en hink med sand i Aneby kommunhus. Denna byter du sedan gratis in till en ny, fylld hink. När halksäsongen är slut, lämnar du tillbaka hinken till Aneby kommunhus, och får tillbaka din depositionsavgift på 20 kronor

Skador som orsakats av snöröjningsfordon ska snarast anmälas till Tekniska enheten.

Kriterier för snöröjning gång- och cykelvägar

I Aneby kommun sker snöröjningen enligt följande kriterier:

  • Gång- och cykelvägar samt skolgårdar plogas när 3- 5 centimeter snö har fallit.
  • Gator och vägar plogas när 7- 10 centimeter blötsnö ha fallit. (prioriterade gator plogas tidigare)
  • Gator och vägar plogas när 10-12 centimeter torr nysnö har fallit. (prioriterade gator plogas tidigare)

Snöröjning gångbanor

Fastighetsägarna snöröjer och sandar gångbanorna vid sin fastighet. Undantag gäller Aneby centrum, runt kommunhuset och affärerna, där kommunen sköter röjning och sandning, samt vägar där staten är väghållare (Storgatan, Köpmansgatan, Jönköpingsvägen, Grännavägen samt Skolgatan från Storgatan till stationen).

På bostadsgator med lite trafik kommer snön att plogas upp på gångbanan eller på utrymme avsett för gångtrafik. Renhållnings- och sandningsskyldigheten gäller igen när snövallarna försvunnit.

Sandupptagning

Under våren påbörjas sandupptagning från gatorna. För att hjälpa till med vårstädningen ombeds fastighetsägaren att göra rent på gångbanor eller motsvarande.

Våren 2024

Våren 2024 planerar vi att påbörja sandupptagningen i Aneby öster om järnvägen under vecka 13 därefter fortsätter vi med västra delen av Aneby och avslutar med ytterområdena (övriga samhällen). Om allt går som det ska och vädret tillåter beräknas vi vara klara under vecka 19

Avvikelser kan förekomma till exempel vid ogynnsamt väder, så som regn eller minusgrader.

Information kring sandupptagning

Det är svårt att ange en exakt vecka som sandupptagningen kommer att ske i och med att sopningen är så beroende av väder och temperatur. Om det regnar mycket blir det för blött att sopa och om det blir kallt kan man inte heller sopa. Sandupptagningen kan bara göras vid plusgrader eftersom vattnet som sprutas ut för att binda dammet annars fryser. De planerade veckorna ovan är preliminära på grund av detta, men ambitionen är att sopa gatorna så fort vädret tillåter utifrån planen.

Tekniska enheten

Fastigheter, gata, park, kost och städ.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 mars 2024