Parkering

Parkering på kommunala vägar och gator inom tättbebyggt område i Aneby är enligt trafikförordningen tillåtet i 24 h, om inget annat anges på trafikskyltar eller genom lokala trafikföreskrifter.

P-skivan används för tidmätning på allmän parkering i Aneby kommun. Den gäller på alla tidsbegränsade parkeringar där parkeringsskylten har en tilläggstavla där P-skiva står skrivet.

P-skiva

P-skivan kan du köpa i butiker, Kommunhuset, ICA, Konsum och Pixans kiosk. Har du redan en p-skiva från någon annan ort går den också bra att använda. Om du inte har p-skiva och inte har möjlighet att köpa en så kan du skriva en lapp där du anger ankomsttiden för parkeringen som ska ligga synligt i vindrutan.

Så här använder du P-skivan

Sätt visaren på närmast kommande hel- eller halvtimme. Skivan ska läggas väl synlig innanför vindrutan på höger sida i bilen. Inställningen får inte ändras under pågående parkering. Parkeringsvakterna kan av skivans markering se om bilen stått för länge. Bestämmelserna finns också att läsa på P-skivan.

Parkering innan tidsbegränsning 

Vid parkering innan tidsbegränsningen börjar ska du markera det klockslag som gäller för tidsbegränsningen. Om du till exempel parkerar klockan 7.30 på en plats som har tidsbegränsning från klockan 9.00 ställer du in skivan på 9.00.

Om tiden överskrids

Om du bryter mot parkeringsreglerna riskerar du att få betala en avgift för felparkering. Överskrid därför inte tiden för hur länge du får parkera och se till att alltid använda P-skiva när det krävs.

Felparkeringsanmärkning

Om du anser att felparkeringsanmärkningen är felaktig kan du bestrida den skriftligen till polismyndigheten i det län där parkeringsanmärkningen utfärdats.

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd kan beviljas till dig som är rörelsehindrad med gångsvårigheter. Om du har svårt att förflytta dig till fots mellan fordonet och parkeringsplatsen kan du ansöka om parkeringstillstånd.

Tekniska enheten

Fastigheter, gata, park, kost och städ.

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Samhällsbyggnadsavdelningen

Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

Besöksadress

Storgatan 48

578 22 Aneby

Postadress

Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2023