Lokala trafikföreskrifter

De flesta trafikregler hänvisas till allmänna bestämmelser i trafikförordningen. Dessutom finns lokala trafikregler och föreskrifter för Aneby kommun som kommunen och länsstyrelsen beslutar om.

Rikstäckande databas

I Aneby kommun är det samhällsbyggnadsavdelningen som tar fram lokala trafikföreskrifter om till exempel parkering, hastighet och enkelriktning inom tättbebyggt område och det är samhällsbyggnadsnämnden som beslutar. Föreskrifterna förs in i en rikstäckande databas och ett vägmärke sätts upp på den aktuella platsen. Enklaste vägen att söka Aneby kommuns lokala trafikföreskrifter är att söka via registret på webbplatsen för Svensk Trafikföreskriftssamling.

Kommuner, länsstyrelser, Trafikverket och polisen lägger in föreskrifter i databasen

Genom samlad information från kommuner, länsstyrelser, Trafikverket och polisen lägger in föreskrifter i databasen får både statliga och kommunala myndigheter och enskilda information om gällande trafikföreskrifter.

Registeruppgifter

Hos Svensk Trafikföreskriftssamling lagras en autentisk kopia av varje trafikföreskrift som en myndighet fattat beslut om. Tillsammans med dokumentet lagras även så kallade registeruppgifter, som identifierar föreskriften och klassificerar den i olika avseenden. Svensk Trafikföreskriftssamling utformas för att även kunna ta emot vägnätsanknuten information om en trafikföreskrift. Den informationen gör det möjligt att bearbeta trafikföreskrifterna, så att de kan användas i IT-stödda trafiksystem, till exempel system som informerar bilisten om tillåten hastighet på en viss vägsträcka.

Kontakt

 • Tekniska enheten

  Fastigheter, gata, park, kost och städ.

  0380-466 01

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

 • Samhällsbyggnadsavdelningen

  Plan- och byggverksamhet | miljö- och hälsa | räddningstjänst

  0380-461 00

  samhallsbyggnad@aneby.se

  Besöksadress

  Storgatan 48

  Postadress

  Box 53 | 578 22 Aneby

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 augusti 2021